Kurs Ort mit Tag von bis FZ
Goshin-JuJitsu Dojo Sven Montag 19:00 21:00
Goshin-JuJitsu 11-15 Jahre Dojo Peter Dienstag 18:00 19:00
Goshin-JuJitsu 11-15 Jahre Dojo Peter Donnerstag 18:00 19:00
Goshin-JuJitsu 6-8 Jahre Dojo Peter Dienstag 16:00 17:00
Goshin-JuJitsu 6-8 Jahre Dojo Peter Donnerstag 16:00 17:00
Goshin-JuJitsu 9-10 Jahre Dojo Peter Dienstag 17:00 18:00
Goshin-JuJitsu 9-10 Jahre Dojo Peter Donnerstag 17:00 18:00
Goshin-JuJitsu ab 16 Jahre Dojo Peter Dienstag 19:00 20:30
Goshin-JuJitsu ab 16 Jahre Dojo Peter Donnerstag 19:00 20:30